logo

024.77 79 79 79 0968 62 62 62
  • Chuyên gia công uốn vòm nhôm & profile kim loại
  • Cửa thép chống cháy , kính chống cháy
  • Sản xuất và thi công nhôm kính

Tuyển dụng nhân sự tháng 6

13 Tháng Sáu, 2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiến độ công việc , Alumax xin thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí như sau :